02/03/2013

Розділи сайту

Головна
Рада - консультативно-дорадчий
   орган при Мін'юсті України
Склад і структура Ради
Новини
Форум
 
 


Статус

В Україні визнається необхідність співпраці органів державної влади з інститутами громадянського суспільства. Це закріплюється положеннями Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, яку було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 21 листопада 2007 р. N 1035-р.

"Сприяння розвитку   громадянського  суспільства  є  однією  з найважливіших умов становлення України як демократичної,  правової  і   соціальної  держави.  Це насамперед  передбачає  налагодження  ефективної  взаємодії  органів  виконавчої  влади  з   інститутами громадянського суспільства,  що повинна базуватися на партнерстві, взаємозаінтересованості у досягненні цілей,  пов'язаних з процесом демократизації  усіх  сфер  державного  управління  і  суспільного життя,  соціально-економічним  і  духовним  прогресом,   всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина. Форми взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: утворення спільних консультативно-дорадчих  та  експертних  рганів,  рад,   комісій,   груп   для   забезпечення   врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики».
Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада, Рада, КРМЮ України) – консультативно-дорадчий орган при Міністерстві юстиції України".

Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада, Рада, КРМЮ України) – консультативно-дорадчий орган при Міністерстві юстиції України.

Мета Ради – узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також Положенням про Раду. Положення про Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, затверджено Наказом Міністерства юстиції 19.07.2007 № 520/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 27.09.2007 № 835/5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17.05.2010 р. N 1061/5).

 


1НовиниНовини
Підписатись
Відписатись© 2010, Координаційна рада молодих юристів України при

Міністерстві юстиції України