02/03/2013

Розділи сайту

Головна
Рада - консультативно-дорадчий
   орган при Мін'юсті України
Склад і структура Ради
Новини
Форум
 
 


Концепція та історія конкурсу PDF Печать E-mail

1.1. Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького – конкурс із міжнародного права світового рівня.
1.2. Місія Конкурсу – утвердження України як одного з центрів юридичної науки, освіти та практики.
1.3. Мета Конкурсу – утвердження поваги до права і довіри до правників як української правничої традиції.
1.4. Завдання Конкурсу: (1) слугувати способом підвищення рівня підготовки правників; (2) утверджувати зв’язок поколінь у юридичній професії; (3) сприяти позитивному образу юридичної професії через вшанування доробку визначних українських правників, таких як Володимир Михайлович Корецький; (4) сприяти розвитку науки і практики міжнародного права, його зв’язку з національним законодавством; (5) сприяти розвитку всебічно розвинутої відповідальної особистості правника; (6) сприяти розвитку українського та англійської правничої мови.

1.5. Історія Конкурсу. Ідея конкурсу світового рівня в Україні обговорювала з-поміж юристів, зокрема і в юридичній літературі, з початку 2000-их років. Уперше ідею проведення конкурсу, рівня міжнародних конкурсів імені Ф. Джессапа, Б. Телдерса, було оприлюднено в журнальній статті (Конкурс ім. Філіпа Джессопа: міжнародне публічне право, англійська мова та ораторська майстерність (історія, суть та українська традиція) // Часопис Київського університету права. — 2004. — № 3. — С. 120—126; № 4. — С. 113—120). Схвально сприйняту в різних колах юридичної громадськості ідею було матеріалізовано 5 грудня 2007 року, коли Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України за пропозицією В. С. Бігуна одноголосно ухвалила рішення про ініціювання конкурсу, який отримав ім’я В. М. Корецького. Як відзначалося у прес-релізі з цієї нагоди, «конкурс приверне увагу до України як одного із світових центрів міжнародного права, привабить до нашої країни, багатої правовими традиціями, талановитих студентів і молодих юристів із усього світу». Конкурс інавгуровано під егідою Загальноукраїнського Тижня права 10 грудня 2008 року, разом із проведенням першого фіналу змагань.

1.6. Тема Конкурсу має стосуватися міжнародного права чи міжнародних аспектів українського законодавства й може змінюватися.
1.7. Мови Конкурсу – українська та англійська. Англійська мова є мовою міжнародного раунду конкурсу й має стати універсальною мовою Конкурсу.
1.8. Найменування. Присвоєння Конкурсу іменіВолодимира Михайловича Корецького зумовлене зразковим образом Корецького як людини і правника. Володимир Михайлович Корецький (1890 – 1984) – український правознавець, доктор юридичних наук з 1939, професор з 1920, академік Академії наук УРСР з 1948. Навчався 1910–11 на юридичному факультеті Московського університету, закінчив 1916 юридичний факультет Харківського університету з дипломом 1-го ступеня. У 1920–41 у Харківському юридичному інституті (тепер – Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого): професор і керівник (з 1937) кафедри історії держави і права; завідувач кафедри міжнародного права (з 1947).

Викладацьку діяльність поєднував із практичною роботою: завідувач правового підвідділу Наркомату іноземних справ УСРР (1921–22), завідувач юридичного відділу Укоопспілки (1922–24), завідувач юридичного відділу Українбанку (1924–30), старший консультант Державного арбітражу при РНК УСРР (1930–35).

Підсумком багаторічної праці вченого в галузі міжнародного приват. права стало створення великої монографічної праці «Нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права» (1948). У 1950 праця була видана в КНР кит. мовою. Саме з цієї проблематики 1939 захистив докторську дисертацію.

1948 обрано академіком АН УРСР, а 1949 очолив утворений у Києві Сектор держави і права АН УРСР. Після перетворення 1969 Сектора на Інститут держави і права АН УРСР був директором Ынститут до 1974, потім – почесним директором, завідувачем відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Під керівництвом Корецького Інститут став однією з провідних науково-дослідних установ не тільки в Україні, а й в СРСР. У цей час Корецький зосередив свою увагу на дослідженні проблем міжнародного публічного права. Багатогранною була його діяльність і як історика права.
У складі делегації СРСР Корецький брав участь у підготовчих сесіях заступників міністрів закордонних справ до Паризької мирної конференції і у самій конференції, скликаній для укладення мирних договорів держав антигітлерівської коаліції з колишніми союзниками фашистської Німеччини в Європі (1946). Був членом делегації УРСР на 1, 2 і 4-й сесіях ГА ООН (1946, 1947, 1949), радником представника СРСР в РБ ООН (1946). Корецький – перший вітчизн. вчений, який увійшов до складу Комітету ООН з прогресивного розвитку міжнародного права та його кодифікації (Н.-Й., 1947), а згодом став членом Комісії міжнародного права ООН (Н.-Й., 1949–51), що продовжила роботу попереднього комітету. Член і перший заст. голови Комісії з прав людини ООН (1947–49), до функцій якої у цей період належала розробка проекту Загальної декларації прав людини. Очолював делегацію УРСР на сесіях Конференції ООН з морського права (Н.-Й., 1958; Женева, 1960). Був членом Пост. палати Третейського суду в Гаазі (1957–69).

У 1960 на 15-й сесії ГА і РБ ООН Корецького обрано членом Міжнародного суду ООН у Гаазі, а з 1968 по 1970 він – віце-президент цього Суду. К. був почесним членом Індійського т-ва міжнародного права (з 1960); член-кореспондентом (з 1965), дійсним (з 1977), а потім почесним (з 1983) членом Інститут міжнародного права (м. Гент, Бельгія); академіком Мексиканської академії міжнародного права (з 1968); член-кореспондент Аргентинської асоціації міжнародного права (з 1971).

Корецький – єдиний вчений-юрист у колишньому СРСР, який був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці (1980). 15 лютого 1990 РМ УРСР присвоїла ім’я Корецького Інститутові держави і права АН України. Корецький зробив вагомий внесок у розвиток юридичної науки, насамперед міжнародного приватного права, міжнародного публічного права та порівняльного правознавства.

Тв.: Избр. труды, кн. 1–2. К., 1989. Літ.: Jessup Ph. C. Transnational Law. New Haven, 1956; Владимир Михайлович Корецкий. Библиогр. указатель. К., 1984; Денисов В. Н. Владимир Михайлович Корецкий (1890–1984). «Известия вузов. Правоведение», 1986, № 5; Lachs M. The Teacher in International Law. Dordrecht, 1987.
Джерело (витяги з): Денисов В. Н. Корецький В. М. // Юридична енциклопедія. Т. 3.


 


1НовиниНовини
Підписатись
Відписатись© 2010, Координаційна рада молодих юристів України при

Міністерстві юстиції України